We gebruiken cookies om uw browserervaring efficiënter en aangenamer te maken en om het gebruik van deze website te analyseren. Als u deze website blijft gebruiken, gaan wij ervan uit dat u alle cookie-instellingen echter op elk gewenst moment wijzigen.


Lees ons volledige Cookiebeleid

 

Veel gestelde vragen

Wie kan een IZOLA BANK PRO-REKENING openen?

Alleen kleine en middelgrote ondernemingen en eenmanszaken kunnen PRO-bankrekeningen openen bij IZOLA BANK. U moet ook gevestigd zijn in België, Frankrijk of Malta.

Wat is een BIC- en IBAN-nummer en waarom moet ik die gebruiken bij OVERSCHRIJVINGEN?

Omdat IZOLA BANK geen Belgische bank is, moeten we bepaalde taken op een andere manier aanpakken. Dit betekent echter niet dat bankieren bij IZOLA BANK moeilijk of ingewikkeld is! We doen er alles aan om u zo goed mogelijk te helpen en gebruiksvriendelijke diensten aan te bieden.

Overschrijvingen van/naar IZOLA BANK naar/van Belgische banken worden beschouwd als grensoverschrijdende overschrijvingen. De EU heeft regels vastgelegd voor zulke overschrijvingen en als de cliënt zich aan deze regels houdt, worden deze overschrijvingen behandeld als binnenlandse overschrijvingen en ook zo aangerekend. In België zijn deze overschrijvingen gratis. De regels stellen in feite dat de betalingsopdracht een geldige BIC (bankidentificatiecode) en IBAN (internationaal bankrekeningnummer) moet bevatten. Kosten in verband met de overschrijving moeten ook aangeduid worden als ‘GEDEELD’ (SHA).

IZOLA BANK zal u helpen om ervoor te zorgen dat uw betalingen aan een Belgische tegenpartij een geldig BIC- en IBAN-nummer bevatten. Geef gewoon het Belgische bankrekeningnummer (BBAN) in op het scherm en IZOLA BANK zal dit omzetten in een geldig BIC- en IBAN-nummer.

(Hoewel we alles in het werk stellen om een geldige omzetting te creëren, bent en blijft u verantwoordelijk voor de juistheid van het BIC- en IBAN-nummer)

Voor overschrijvingen naar uw rekening bij IZOLA BANK geven we u het BIC- en IBAN-nummer dat u aan uw Belgische bank moet bezorgen om ervoor te zorgen dat het geld kosteloos wordt overgeschreven (als alle bovenstaande voorwaarden vervuld zijn).

Hoe kan ik een IZOLA BANK PRO-REKENING openen?

Om te beginnen, moet u een aanvraagformulier invullen. Als dit goedgekeurd wordt, ontvangt u de gegevens van uw rekening per post. Om de procedure af te ronden, moet u dan geld overschrijven van uw bestaande bankrekening naar uw IZOLA BANK PRO-REKENING aan de hand van de IBAN- en SWIFT BIC-codes vermeld in onze bevestigingsbrief.

We raden aan om bij de overschrijving ‘GEDEELD’ (SHA) te selecteren om van de snelste en meest kostenefficiënte service te genieten. Door deze optie te selecteren, worden de bankkosten tussen beide rekeningen gedeeld en verloopt het overschrijvingsproces sneller.

Als u hulp nodig hebt bij een overschrijving, neem dan contact op met [email protected]

Wat is de Izola Pass?

Izola Pass is een mobiele applicatie die u moet downloaden op uw smartphone of tablet vanuit de Apple App Store of Google Play Store. Izola Pass genereert veiligheidscodes die u dient te gebruiken als eenmalig paswoord telkens u inlogt of transacties wenst te ondertekenen op uw Izola Pro rekening.

Wat is mijn dagelijkse transactielimiet en hoe kan ik die veranderen?

De standaard daglimiet voor overschrijvingen vanuit uw Izola Pro rekening is 125.000 euro. Dit betekent dat u per dag bedragen tot aan deze limiet kunt overschrijven. Indien u een hogere dagelijkse limiet wenst, kunt u een verzoek naar de bank sturen door het online formulier in te vullen en te ondertekenen. Ga naar "Rekening Onderhoud Diensten", klik op"Aanvraagformulieren" en selecteer het formulier "Wijzig dagelijkse transferlimieten voor transfers aan derden", vul dit in, voer uw elektronische handtekening in met behulp van de Izola Pass app en stuur ons het formulier. We zullen uw aanvraag onderzoeken en u zo snel mogelijk contacteren.

Kan ik andere leveranciers betalen met mijn IZOLA PRO BANK-REKENING?

Ja, u kan betalingen doen aan andere leveranciers of geld overschrijven naar andere bankrekeningen, net zoals bij elke andere  zichtrekening. U kan ook betalingen doen in vele verschillende valuta’s en aan begunstigden overal ter wereld.

Het enige verschil is dat u alleen online kan betalen. U kan ook geen geld afhalen aan een bankautomaat of cheques uitschrijven.

Kan ik transacties opzoeken in mijn rekening?

Als u inlogt, worden de laatste 50 transacties weergegeven. U kan dan transacties opzoeken tot een jaar geleden, op datum of op bedrag. Om uw boekhouding te vergemakkelijken, kan u uw rekeninggegevens ook exporteren in CODA- of CSV-formaat.

Om het milieu te beschermen en onze ecologische voetafdruk te verkleinen, stuurt IZOLA BANK u geen papieren rekeninguittreksels. U kan deze online raadplegen voor de voorbije 12 maanden. We raden u dus aan om uw uittreksels regelmatig af te drukken.

IZOLA PRO-BANKREKENINGEN zijn gedekt door het Depositocompensatiestelsel

Ga naar de Algemene Voorwaarden e-banking voor meer informatie over de werking van uw rekeningen bij IZOLA BANK.

Hoe kan ik een IZOLA PRO-kredietkaart aanvragen?

Zoals bij elke kredietkaart moeten we eerst enkele controles uitvoeren voor we een kaart kunnen uitreiken. U moet ook een domiciliëringsformulier invullen zodat het minimumbedrag (15 % of € 50) elke maand van uw rekening kan worden geboekt. Met een domiciliëring moet u niet telkens de moeite doen om uw rekening te controleren. Zo vermijdt u ook eventuele kosten voor laattijdige betalingen omdat het minimumbedrag automatisch betaald wordt.

Wanneer worden mijn kredietkaartbetalingen van mijn rekening geboekt?

Er is geen rentevrije periode bij IZOLA BANK PRO-KREDIETKAARTEN. De betalingen worden uitgevoerd in de maand die volgt op uw eerste aankoop. Het minimumbedrag wordt van uw rekening geboekt op de 10e van de volgende maand.

Worden er kosten aangerekend als ik mijn kredietkaart te laat betaal?

Als een domiciliëring mislukt, nemen we eerst contact met u op om dit op te lossen. Merk op dat wij standaard administratiekosten en rente moeten aanrekenen tot u het minimumbedrag betaald hebt. Houd dus zeker het saldo op uw hoofdbankrekening in het oog om zeker te zijn dat er altijd genoeg geld op staat om het minimumbedrag elke maand te betalen. Raadpleeg onze tarieven voor meer informatie.

Hoe kan ik mijn kredietsaldo controleren?

Om zo weinig mogelijk afval te produceren en ons milieu te beschermen, sturen wij u geen maandelijkse kredietkaartafschriften. U kan afschriften voor de voorbije 12 maanden downloaden via de toepassing voor internetbankieren van Izola.

Kan ik aankopen doen in andere winkels met mijn IZOLA BANK PRO-KREDIETKAART?

Neen, IZOLA PRO-KREDIETKAARTEN kunnen alleen gebruikt worden voor aankopen bij Van Marcke Technics, dus ze werken niet in andere winkels.

Wat zijn de minimumvereisten voor een IZOLA PRO-KREDIETKAART?

Alleen bedrijfsleiders en directeurs komen in aanmerking voor een IZOLA PRO-KREDIETKAART. Als uw personeel een kaart nodig heeft om aankopen te doen, moeten ze een IZOLA PRO-BANKKAART aanvragen.

Om in aanmerking te komen voor een kredietkaart moet u de voorbije 12 maanden zaken gedaan hebben met Van Marcke. U moet tijdens deze periode ook bestellingen geplaatst hebben voor deze minimumbedragen:

  • Zilveren kaart: een jaarlijks minimumvolume van 20 000 EUR (exclusief btw)
  • Gouden kaart: een jaarlijks minimumvolume van 80 000 EUR (exclusief btw)

*Er worden eenmalige kosten van € 5 aangerekend voor elke kaart. De minimale beheersvergoeding (Zilver: € 25 / Goud: € 50) wordt betaald op de eerste verjaardag van de uitgifte van uw kaart en daarna elk jaar.

IZOLA PRO-KREDIETKAARTEN zijn momenteel enkel beschikbaar in België.

Moet ik mijn IZOLA-BANKREKENING aangeven bij de Belgische overheid omdat dit een niet-Belgische rekening is?

Sinds januari 2006 moeten Belgische bedrijven niet langer regelmatig verslag uitbrengen aan de Nationale Bank van België over buitenlandse rekeningen voor statistische doeleinden.

Belgische particulieren, inclusief eenmanszaken, moeten onderaan elke jaarlijkse belastingaangifte vermelden of ze op een bepaald ogenblik gedurende de relevante belastingperiode een rekening hebben gehad bij een buitenlandse bank, wissel-, krediet- of spaarinstelling. Zo ja, dan moeten ze de naam van de rekeninghouder vermelden, alsook het land waar de rekening geopend is.

Een bestaande buitenlandse rekening niet aangeven, kan ernstige belastinggevolgen hebben voor de eenmanszaak. Zo kan de belastingaangifte eventueel beschouwd worden als onvolledig en onregelmatig, wat leidt tot een langere beoordelingsperiode en een omkering van de bewijslast met betrekking tot het precieze belastbare inkomen. Daarnaast kunnen er ook sancties opgelegd worden, zoals boetes en belastingverhogingen.

Zal IZOLA BANK zoals de Belgische banken roerende voorheffing in mindering brengen op rente-inkomsten?

IZOLA BANK is geen Belgische bank en heeft geen vestiging in België en kan dus geen Belgische roerende voorheffing in mindering brengen op rente-inkomsten voor Belgische cliënten. Daarom betaalt IZOLA BANK alle creditrente bruto aan de cliënt (dus zonder Belgische roerende voorheffing in mindering te brengen). Er is ook geen Maltese roerende voorheffing van toepassing op rente-inkomsten verdiend door Belgische cliënten. Als geen andere Belgische financiële tussenpersoon de Belgische roerende voorheffing in mindering brengt, is het de verantwoordelijkheid van de cliënt zelf om deze inkomsten aan te geven aan de Belgische overheid in zijn jaarlijkse belastingaangifte. Cliënten van IZOLA BANK kunnen echter een driemaandelijks positierapport raadplegen en afdrukken waarop de verdiende creditrente en de eventuele opgelopen debetrente vermeld staan, zodat het bedrag dat aangegeven moet worden op de belastingaangifte reeds berekend is.

Bedrijfsklanten met een boekjaar dat verschilt van het kalenderjaar kunnen dit afschrift aanvragen bij IZOLA BANK wanneer dat nodig is, op voorwaarde dat ze dit minstens één kalendermaand vooraf laten weten.

Conform de Europese Spaarrenterichtlijn zal IZOLA BANK de gegevens van de cliënt en het verdiende rentebedrag op deposito’s van Belgische eenmanszaken (niet van bedrijven) jaarlijks bekendmaken aan de Maltese belastingdienst, die deze gegevens op zijn beurt zal doorgeven aan de Belgische belastingdienst.

Merk op dat dit deel van de Europese Spaarrenterichtlijn enkel van toepassing is op rekeningen van eenmanszaken. Creditrente verdiend op deposito’s van bedrijven wordt niet bekendgemaakt aan de Belgische belastingdienst in het kader van de Europese Spaarrenterichtlijn. Creditrente op bedrijfsdeposito’s wordt op dezelfde manier behandeld door IZOLA BANK als door Belgische banken.

We merken ook op dat voor eenmanszaken en bedrijven elke roerende voorheffing geheven in België op rente verdiend in België slechts een voorschot is en geen definitieve belasting (wat wel het geval is voor particulieren) en dus moeten de volledige beroepsinkomsten aangegeven worden op de belastingaangifte en onderworpen worden aan belastingen. De roerende voorheffing kan normaal gezien in mindering worden gebracht op de verschuldigde definitieve belasting en elk overschot is restitueerbaar.

Wat zijn de minimale systeemvereisten om toegang te krijgen tot de site van IZOLA BANK?

Om toegang te krijgen tot de website van IZOLA BANK hebt u alleen een computer met een internetverbinding en een webbrowser nodig. De toepassing voor internetbankieren vereist een browser die 128-bit-encryptie ondersteunt. Aanbevolen browsers zijn Microsoft Internet Explorer 8.0+ (download hier), Mozilla Firefox (download hier) of Google Chrome (download hier), die standaard allemaal 128-bit-encryptie ondersteunen.

Moet ik Javascript inschakelen om de website van IZOLA BANK te kunnen gebruiken?

Ja, JavaScript is vereist om de website van IZOLA BANK correct te gebruiken.

Moet ik cookies inschakelen om de website van IZOLA BANK te gebruiken?

Het onderdeel internetbankieren van de IZOLA BANK-website gebruikt cookies en die moeten dan ook ingeschakeld worden.

Wat moet ik doen als ik voortdurend pop-up berichten krijg over veilige/onveilige items als ik de site van IZOLA BANK open?

Controleer het volgende:

Ga naar “Mijn computer”, open “Configuratiescherm”, klik op “Internetopties”, klik op het deel “Geavanceerd” in de rechterbovenhoek. Scrol naar de HTTP 1.1-instellingen en controleer het volgende: “HTTP 1.1 gebruiken” moet aangevinkt zijn, “HTTP 1.1 gebruiken met behulp van een proxyverbinding” moet uitgevinkt zijn.

Korting op kredietnota's

Als een factuur ter discussie wordt gezet (bijvoorbeeld voor de levering van vekeerde of beschadigde goederen), kan Van Marcke beslissen om een kredietnota uit te geven. Deze kredietnota zal gekoppeld zijn aan de desbetreffende factuur.

De korting op de factuur zal worden berekend afhankelijk van de datum van betaling. Dezelfde korting zal worden berekend op de gekoppelde kredietnota indien:

a) De factuur en gekoppelde kredietnota worden geselecteerd in dezelfde betaling.

b) De factuur wordt eerder betaald dan de gekoppelde kredietnota.

Indien een kredietnota wordt gebruikt voordat de factuur is betaald, dan zal het systeem automatisch de maximale korting van 3% berekenen op de kredietnota.

Designed by Visual Trends, Developed by Hive Information Systems