We gebruiken cookies om uw browserervaring efficiënter en aangenamer te maken en om het gebruik van deze website te analyseren. Als u deze website blijft gebruiken, gaan wij ervan uit dat u alle cookie-instellingen echter op elk gewenst moment wijzigen.


Lees ons volledige Cookiebeleid

Corporate Governance

CORPORATE GOVERNANCE


De Raad van Bestuur van IZOLA BANK is samengesteld uit de volgende personen. Zij staan in voor het algemene beheer van de bank. De Raad komt samen om de beleidslijnen en strategieën van IZOLA BANK op te stellen en te herzien en de prestaties van de bank op te volgen.

Magdalena De Roeck
Voorzitster & Non-executive Director

Magdalena De Roeck

Sinds februari 2006 lid van de Raad. Mevrouw de Roeck, afgestudeerd als handelsingenieur aan de Katholieke Universiteit Leuven in België, is non-executive director en voorzitster van de Van Marcke Group.

Caroline Van Marcke
Non-executive Director

Countess A d'Oultremont

Sinds januari 2000 lid van de Raad. Caroline Van Marcke, is afgestuurd als handelsingenieur aan de Solvay Business School van de Vrije Universiteit van Brussel, België, en is Group Chief Executive Officer en executive director.

Joseph Caruana
Non-executive Director

Joseph Caruana

Sinds februari 2006 lid van de Raad. Hij heeft een uitgebreide ervaring in de banksector door, tot aan zijn pensioen in 2000, gedurende 44 jaar in de financiële dienstensector te werken, bij Barclays Bank in Malta en het VK, en als General Manager van de Mid-Med Bank Group en HSBC Bank Malta p.l.c.

Francis Gouder
Non-executive Director

Benoemd tot lid van de Raad van Bestuur in mei 2015. De heer Gouder heeft een uitgebreide bankervaring van 45 jaar, zowel op afdelings- als op hoofdkantoorniveau. Hij werkte voor Barclays en eveneens voor Mid Med Bank en HSBC Bank, waar hij met vervroegd pensioen is gegaan. Zijn laatste functie bij HSBC was die van Regio Directeur. Hij was adviseur van het directiecomité bij Banif Bank en werd vervolgens benoemd tot hoofd van "private banking" bij Banif Bank. Hij heeft momenteel een aantal andere niet-uitvoerende bestuursmandaten.

Guido Mizzi
Non-executive Director

Guido Mizzi

Sinds september 2010 lid van de Raad. Lid van de Association of Chartered Certified Accountants. Zijn carrière in de audit- en accountingsector strekt zich uit over dertig jaar, met de laatste zeven jaar als beherend vennoot van de lokale accountancy firma MSD & Co, de plaatselijke vertegenwoordiger van Andersen Worldwide. Gedurende deze periode fungeerde hij als opdrachtpartner voor enkele grotere bedrijven en nationale ondernemingen in Malta, waaronder banken, nutsbedrijven en privébedrijven actief in diverse industriële en handelssectoren.

Patrick H Van Leynseele
Non-executive Director

Patrick H Van Leynseele

Sinds januari 2010 lid van de Raad. Dhr. Van Leynseele behaalde zijn diploma in de rechten aan de Vrije Universiteit van Brussel, België en heeft een master in vergelijkend recht van de Universiteit van Miami. Dhr. Van Leynseele werd toegelaten als advocaat aan de balie van Brussel in 1979 en New York in 1997. Hij is partner in het Brusselse advocatenkantoor Daldewolf. Hij is non-executive director in de Raad van diverse bedrijven van de Van Marcke Group.


BESTUURSCOMITÉ


Het Bestuurscomité bestaat uit twee non-executive directors, namelijk Magdalena De Roeck (voorzitster) en Gravin Alexis d’Oultremont, en de CEO en verleent advies aan de Raad van Bestuur in verband met bepaalde aangelegenheden, inclusief, maar niet beperkt tot, kapitaal en andere uitgaven en personeel.

AUDITCOMITÉ


Het Auditcomité is momenteel samengesteld uit drie onafhankelijke non-executive directors, namelijk Guido Mizzi (voorzitter), Joseph Caruana en Herbert Zammit Laferla. Dhr. Mizzi werd door de Raad aangesteld als de directeur van het auditcomité bevoegd inzake accounting en/of audits zoals vereist door de noteringsregels. Het is de taak van het Comité om toezicht te houden op de audit van de jaarrekening en de omvang, rol en efficiëntie van de interne auditfunctie continu te evalueren. Het Auditcomité houdt ook toezicht op de efficiëntie van de operationele risicocontrole en gaat na of de Bank voldoet aan de toepasselijke wetten en regelgevingen. De CEO fungeert als secretaris van het Comité. De Financial Controller en de ICT & Operations Manager wonen de vergaderingen bij. De samenstelling en werking van het Auditcomité voldoet aan de toepasselijke noteringsregels zoals die opgesteld zijn door de Listing Authority.

KREDIETCOMITÉ


Het Kredietcomité bestaat momenteel uit twee onafhankelijke non-executive directors, namelijk Joseph Caruana (voorzitter) en Herbert Zammit Laferla, en de CEO. Het Kredietcomité evalueert het kredietrisicobeheer van de bank en analyseert en herziet kredietaanvragen en -limieten. De Financial Controller woont de vergaderingen van het Kredietcomité bij en de Finance Officer neemt het secretariaat van het Comité waar.

BEHEERSCOMITÉ ACTIVA-PASSIVA


Het Beheerscomité Activa-Passiva bestaat momenteel uit een onafhankelijke non-executive director, namelijk Herbert Zammit Laferla, de CEO (voorzitter), de Financial Controller en de Finance Officer. Het Beheerscomité Activa-Passiva volgt de financiële prestaties van de bank op en evalueert en beheert financiële risico’s in overeenstemming met de beleidslijnen van de bank, namelijk: rentevoet-, liquiditeits- en financieringsrisico’s, solvabiliteits-, marktsector- en landenrisico’s en tegenpartij- en wisselkoersrisico’s.

 


 

Senior Management


Andrew Mifsud - CEO

Andrew Mifsud

Partner van het Chartered Institute of Bankers en houder van een MBA met een specialisatie in bankwezen van de Universiteit van Exeter, VK. In juni 1994 begon hij te werken bij de bank als Banking Executive, in augustus 1998 werd hij benoemd tot General Manager om in december 2011 aangesteld te worden tot Chief Executive Officer. Daarvoor werkte hij bij National Westminster Bank plc, Londen en Melita Bank Limited, Malta (filiaal van Istituto Bancario San Paolo di Torino).

Calvin Bartolo - Diensthoofd Finance

Stefan Farrugia

Begon in november 2010 bij de Bank als Finance Officer en werd in juni 2014 benoemd tot Financial Controller. Hij is verantwoordelijk voor Finance, Treasury, Credit en Legal & Compliance. Hij is tevens secretaris van de vennootschap. Voorheen werkte hij als Internal Auditor in de Middlesea Group. Hij is afgestudeerd aan de Universiteit van Malta in Banking & Finance en bezit tevens postuniversitaire diploma's in Financial Reporting & Auditing

Adrian Formosa - Diensthoofd Operations

Toegetreden tot de Bank in januari 2015 als Operations Manager. Hij is verantwoordelijk voor de operationele dienst, klantenrelaties en assisteert de CEO met marketing strategieën. Hij heeft ruime ervaring in het bankwezen gezien hij 20 jaar heeft gewerkt in de financiële sector bij APS Bank Limited, Malta. Hij is houder van een MBA, met specialisatie Finance, van de universiteit van Leicester, Verenigd Koninkrijk.

Gordon Briffa - Diensthoofd ICT

Toegetreden tot de bank in September 2015 als ICT Manager. Hij is verantwoordelijk voor het beheer van de IT Operations, Projecten en Ondersteuning. Hij heeft meer dan 15 jaar IT ervaring in financiële diensten en olie- en gassectoren zowel nationaal als internationaal. Hij gradueerde aan de Universiteit van Portsmouth in computertechnologie.

Josef Frendo - Diensthoofd Credit & Risk

Sedert september 2017 werkzaam bij de bank als diensthoofd van de kredietafdeling. Hij is verantwoordelijk voor het beheer van de kredietfaciliteiten en het opbouwen van duurzame klantenrelaties. Hij heeft een diploma bankieren behaald aan het Financial Services Institute of Malta (IFS), waarvan hij ook een partner is. Hij bouwde meer dan 20 jaar ervaring op in de financiële dienstverlening gezien hij in verschillende secties heeft gewerkt bij HSBC en dit zowel in Malta als in het buitenland, wat hem ook een aanzienlijke expertise in bankdiensten heeft opgeleverd.


WETTELIJKE CONTROLES


De externe bedrijfsrevisor van Izola Bank is KPMG in Portico Building, Marina Street, Pieta PTA 9044, Malta. KPMG is een firma van accountants die over een volmacht beschikken om het beroep van accountant uit te oefenen conform de Accountancy Profession Act (hfst. 281 van de Maltese wetgeving).

Designed by Visual Trends, Developed by Hive Information Systems