We gebruiken cookies om uw browserervaring efficiënter en aangenamer te maken en om het gebruik van deze website te analyseren. Als u deze website blijft gebruiken, gaan wij ervan uit dat u alle cookie-instellingen echter op elk gewenst moment wijzigen.


Lees ons volledige Cookiebeleid

Corporate Governance

CORPORATE GOVERNANCE


De Raad van Bestuur van IZOLA BANK is samengesteld uit de volgende personen. Zij staan in voor het algemene beheer van de bank. De Raad komt samen om de beleidslijnen en strategieën van IZOLA BANK op te stellen en te herzien en de prestaties van de bank op te volgen.

Magdalena De Roeck
Voorzitster & Non-executive Director

Magdalena De Roeck

Sinds februari 2006 lid van de Raad. Mevrouw de Roeck, afgestudeerd als handelsingenieur aan de Katholieke Universiteit Leuven in België, is non-executive director en voorzitster van de Van Marcke Group.

Caroline Van Marcke
Non-executive Director

Countess A d'Oultremont

Sinds januari 2000 lid van de Raad. Caroline Van Marcke, is afgestuurd als handelsingenieur aan de Solvay Business School van de Vrije Universiteit van Brussel, België, en is Group Chief Executive Officer en executive director.

Joseph Caruana
Non-executive Director

Joseph Caruana

Sinds februari 2006 lid van de Raad. Hij heeft een uitgebreide ervaring in de banksector door, tot aan zijn pensioen in 2000, gedurende 44 jaar in de financiële dienstensector te werken, bij Barclays Bank in Malta en het VK, en als General Manager van de Mid-Med Bank Group en HSBC Bank Malta p.l.c.

Francis Gouder
Non-executive Director

Benoemd tot lid van de Raad van Bestuur in mei 2015. De heer Gouder heeft een uitgebreide bankervaring van 45 jaar, zowel op afdelings- als op hoofdkantoorniveau. Hij werkte voor Barclays en eveneens voor Mid Med Bank en HSBC Bank, waar hij met vervroegd pensioen is gegaan. Zijn laatste functie bij HSBC was die van Regio Directeur. Hij was adviseur van het directiecomité bij Banif Bank en werd vervolgens benoemd tot hoofd van "private banking" bij Banif Bank. Hij heeft momenteel een aantal andere niet-uitvoerende bestuursmandaten.

Guido Mizzi
Non-executive Director

Guido Mizzi

Sinds september 2010 lid van de Raad. Lid van de Association of Chartered Certified Accountants. Zijn carrière in de audit- en accountingsector strekt zich uit over dertig jaar, met de laatste zeven jaar als beherend vennoot van de lokale accountancy firma MSD & Co, de plaatselijke vertegenwoordiger van Andersen Worldwide. Gedurende deze periode fungeerde hij als opdrachtpartner voor enkele grotere bedrijven en nationale ondernemingen in Malta, waaronder banken, nutsbedrijven en privébedrijven actief in diverse industriële en handelssectoren.

Patrick H Van Leynseele
Non-executive Director

Patrick H Van Leynseele

Sinds januari 2010 lid van de Raad. Dhr. Van Leynseele behaalde zijn diploma in de rechten aan de Vrije Universiteit van Brussel, België en heeft een master in vergelijkend recht van de Universiteit van Miami. Dhr. Van Leynseele werd toegelaten als advocaat aan de balie van Brussel in 1979 en New York in 1997. Hij is partner in het Brusselse advocatenkantoor Daldewolf. Hij is non-executive director in de Raad van diverse bedrijven van de Van Marcke Group.

Andrew Mifsud
CEO & Executive Director​

Partner van het Chartered Institute of Bankers en houder van een MBA gespecialiseerd in bankbeheer van de University of Exeter (Verenigd Koninkrijk). Hij werd in december 2011 benoemd tot Chief Executive Officer, trad in juni 1994 in dienst van de bank als Banking Executive en werd in augustus 1998 benoemd tot General Manager en in 2019 tot Executive Director. Voordien bekleedde hij functies bij National Westminster Bank plc, Londen en Melita Bank Limited, Malta (een dochteronderneming van Istituto Bancario San Paolo di Torino).

Simon Azzopardi
Non-executive Director

Simon Azzopardi

Benoemd tot lid van de raad van bestuur in juli 2019. Hij behaalde een Bachelor in de Handelswetenschappen aan de Universiteit van Malta en een Master in de Informatica aan de Universiteit van Oxford Brookes. De heer Azzopardi heeft een uitgebreide achtergrond in productontwikkeling, voornamelijk in de financiële dienstensector en is momenteel Head of Product bij Sherpa, een Britse online verzekeringsstart-up. Hij bekleedt tevens zitjes bij verschillende andere raden van bestuur die zich bezighouden met technologiebedrijven, waaronder Silicon Valletta, Malta IT Law Association en de Raad van Advies van SXSW.


Het Renumeratie- en Benoemingscomité


Het Remuneratie- en Benoemingscomité is samengesteld uit drie niet-uitvoerende bestuurders, namelijk de Heer Francis Gouder (Voorzitter), de Heer Patrick van Leynseele en Mevrouw Caroline Van Marcke. Het Remuneratie- en Benoemingscomité is verantwoordelijk voor de verdere uitwerking van de details van de remuneratiecontrole, het doen van voorstellen aan de Raad van Bestuur over het remuneratiebeleid voor bestuurders en senior managers en het uitvoeren van het benoemingsproces aan de Raad van Bestuur en de beoordeling van de omvang, samenstelling, prestaties en individuele en collectieve geschiktheid van bestuurders.

Het Audit- en Risk Management comité


Het Audit- en Risicocomité bestaat momenteel uit twee onafhankelijke, niet-uitvoerende bestuurders, zijnde de Heer Guido Mizzi (voorzitter) en de Heer Patrick van Leynseele. De heer Mizzi is door de Raad van Bestuur benoemd tot Bestuurder van het auditcomité belast met de boekhouding en/of de audit, zoals vereist door het reglement. De andere leden van de Raad van Bestuur hebben het recht de vergaderingen bij te wonen. Het audit- en risk management comité heeft directe toegang tot de Finance and Treasury Manager, die verantwoordelijk is voor het opstellen en de integriteit van de jaarrekening, en de Risk and Compliance Manager, die verantwoordelijk is voor de juiste implementatie van het risk management en het controlesysteem. Het Hoofd van het department IT, die verantwoordelijk is voor het onderhoud van interne controles met betrekking tot ICT, woont vergaderingen bij wanneer ICT-gerelateerde onderwerpen worden besproken. Zowel de interne als externe auditeurs worden tevens uitgenodigd om op ad-hoc basis vergaderingen bij te wonen. De Bedrijfssecretaris treedt op als Secretaris van het Comité.

Kredietcomité


Het Kredietcomité is momenteel samengesteld uit twee niet-uitvoerende bestuurders, Joseph Caruana (Voorzitter) en Francis Gouder, en een uitvoerend bestuurder, de CEO. Het Kredietcomité onderzoekt het kredietrisicobeheer en de kredietaanvragen en -limieten van de Bank. De Chief Financial Officer woont regelmatig de vergaderingen van het Kredietcomité bij en de Secretaris-Generaal treedt op als Secretaris van het Comité.

Comité voor het beheer van active en passiva (ALCO)


Het ALCO bestaat momenteel uit de CEO (voorzitter), het Hoofd van het department Financiën en een financieel assistant-manager. Het ALCO volgt de financiële prestaties van de bank en evalueert en beheert de financiële risico’s in overeenstemming met het beleid van de bank, namelijk: rentetarieven, financierings- en financieringsrisico's, solvabiliteit, markt- en sectorgebonden, counterparts en wisselkoersrisico's. Het ALCO heeft de mogelijkheid om de financiële prestaties van de Bank te controleren en beheert de financiële risico's in overeenstemming met het beleid van de Bank.

 


 

Senior Management


Andrew Mifsud - CEO

Andrew Mifsud

Partner van het Chartered Institute of Bankers en houder van een MBA met een specialisatie in bankwezen van de Universiteit van Exeter, VK. In juni 1994 begon hij te werken bij de bank als Banking Executive, in augustus 1998 werd hij benoemd tot General Manager om in december 2011 aangesteld te worden tot Chief Executive Officer. Daarvoor werkte hij bij National Westminster Bank plc, Londen en Melita Bank Limited, Malta (filiaal van Istituto Bancario San Paolo di Torino).

Calvin Bartolo - Diensthoofd Finance

Stefan Farrugia

Begon in november 2010 bij de Bank als Finance Officer en werd in juni 2014 benoemd tot Financial Controller. Hij is verantwoordelijk voor Finance, Treasury, Credit en Legal & Compliance. Hij is tevens secretaris van de vennootschap. Voorheen werkte hij als Internal Auditor in de Middlesea Group. Hij is afgestudeerd aan de Universiteit van Malta in Banking & Finance en bezit tevens postuniversitaire diploma's in Financial Reporting & Auditing

Adrian Formosa - Diensthoofd Operations

Toegetreden tot de Bank in januari 2015 als Operations Manager. Hij is verantwoordelijk voor de operationele dienst, klantenrelaties en assisteert de CEO met marketing strategieën. Hij heeft ruime ervaring in het bankwezen gezien hij 20 jaar heeft gewerkt in de financiële sector bij APS Bank Limited, Malta. Hij is houder van een MBA, met specialisatie Finance, van de universiteit van Leicester, Verenigd Koninkrijk.

Gordon Briffa - Diensthoofd ICT

Toegetreden tot de bank in September 2015 als ICT Manager. Hij is verantwoordelijk voor het beheer van de IT Operations, Projecten en Ondersteuning. Hij heeft meer dan 15 jaar IT ervaring in financiële diensten en olie- en gassectoren zowel nationaal als internationaal. Hij gradueerde aan de Universiteit van Portsmouth in computertechnologie.

Josef Frendo - Diensthoofd Credit & Risk

Sedert september 2017 werkzaam bij de bank als diensthoofd van de kredietafdeling. Hij is verantwoordelijk voor het beheer van de kredietfaciliteiten en het opbouwen van duurzame klantenrelaties. Hij heeft een diploma bankieren behaald aan het Financial Services Institute of Malta (IFS), waarvan hij ook een partner is. Hij bouwde meer dan 20 jaar ervaring op in de financiële dienstverlening gezien hij in verschillende secties heeft gewerkt bij HSBC en dit zowel in Malta als in het buitenland, wat hem ook een aanzienlijke expertise in bankdiensten heeft opgeleverd.


WETTELIJKE CONTROLES


De externe bedrijfsrevisor van Izola Bank is KPMG in Portico Building, Marina Street, Pieta PTA 9044, Malta. KPMG is een firma van accountants die over een volmacht beschikken om het beroep van accountant uit te oefenen conform de Accountancy Profession Act (hfst. 281 van de Maltese wetgeving).

Designed by Visual Trends, Developed by Hive Information Systems